Bocuse_dOr_2013

Bocuse d’Or – Kock VM

I Bocuse d´Or världens mest prestigefyllda tävling, tävlar totalt 24 länder från hela världen under två dagar. De 24 tävlande kockarna har erövrat sina platser genom först 60 nationella uttagningar och sedan tre kontinentala tävlingar: Bocuse d ́Or America Latina, Bocuse d ́Or Europe samt Bocuse d ́Or Asia Pacific. Varje år utser även I.O.C (International Organtiation Commite) inom Bocuse d ́Or två wildcards, utöver de länder som kvalificerat sig.

De tävlande ska på 5 timmar och 35 minuter tillsammans med sin commis tillaga en fiskrätt och en kötträtt för 14 personer. Huvudråvaran bestäms av Bocuse d’Or. Utöver huvudråvarorna ska varje rätt bestå av tre garnityrer och en sås. Valet av råvaror till garnityrer och sås görs av den tävlande. Råvarorna till garnityren till fiskrätten kommer den tävlande kocken att få välja utifrån en uppbyggd marknad dagen före tävlingen samt att de kommer att bli tilldelade en obligatorisk råvara. Fisk rätten presenteras på tallrik och kötträtten presenteras på stora fat och läggs sedan upp på tallrikar, tolv tallrikar till juryn och två tallrikar till presentation och fotografering.

Rätterna bedöms av en jury, en fiskjury och en köttjury. De består av 12 personer vardera. Varje land representeras i juryn av sin respektive president. Henrik Norström, president för det svenska teamet är Sveriges representant. Vilka som kommer att sita i respektive fiskjury eller köttjury lottas dagen före första tävlingsdagen.